SON VUÄINN - She Sees - Skolt Sámi leu'dd from the Kola Peninsula

SON VUÄINN - She Sees - Skolt Sámi leu'dd from the Kola Peninsula kansi

Tromssan yliopiston ja Maailman musiikin keskuksen yhteistyö Kuolan saamelaisen musiikkiperinteen tutkimiseksi ja tallentamiseksi alkoi vuonna 1993. Tuloksena oli monivaiheinen yhteistyö, jonka aikana tehtyjen kenttä-äänitysmatkojen tuloksena on tallennettu satoja lauluja. Tämä julkaisu - Ilpo Saastamoisen tutkimustyö - keskittyy Kuolan kolttasaamelaisten leuddeihin. Tällä kaksois-cd:llä niitä esittävät Anfisa Ivanovna Gerasimova, Anastasija Osipovna Gerasimova, Marija Prokopjevna Sergina, Matrjona Petrovna Sotkajärvi sekä Anisja Ivanovna Moshnikova. Tekstiosassa on esitelty kunkin 68 leuddin tausta, leuddit on litteroitu ja tekstit käännetty sekä suomeksi että englanniksi.

 Tupla Cd ja kirja.