Aineisto

Title
Maailman musiikin keskus Vuosikertomus 2017
Dokumentti
Body

Tiivistelmä

Maailman musiikin keskus -instituutin keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Tasa-arvo ja toiseuden kunnioitus on instituutin toiminnan arvoperusta. Instituutti pyrkii tavoitteeseensa mm. tutkimustoiminnan, koulutuksen, kehitysyhteistyön, konsulttitoiminnan, ja maailmanlaajuisen tiedotuksen, musiikkitapahtumien järjestämisen sekä äänitteidenmuiden julkaisujen tuottamisen avulla. Instituutin kirjasto ja arkisto kattaa kaikki maanosat ja on kaikille avoin tiedonlähde.

Edellisvuosien ennakoimien suuntaviivojen mukaisesti toiminta omissa tiloissamme jatkui ilahduttavan monipuolisena ja vilkkaana niin tutkimustoiminnan, opetustoiminnan kuin musiikin äänitystoiminnan osa-alueilla. Maailman musiikin keskuksen tutkijaseminaari kokoontui säännöllisesti ja 'Afrikkalaisten muusikoiden historia ja merkitys monikulttuurisessa Suomessa' -hanke aktivoi myös kirjasto- ja arkistotoimintaa.

Arkistoon saatiin jälleen useita merkittäviä aineistolahjoituksia. Arkisto- ja kirjastomateriaalin määrän jatkuva kasvu onkin asia, johon on lähivuosina pystyttävä reagoimaan mahdollisesti lisätiloja hankkimalla.

Maahanmuuttajataustaisten muusikoiden verkostoitumistapaamisia 'GMC Living Room Sessions' järjestettiin vuoden aikana useita ja lisäksi artistien uraa tukeva studiotoiminta oli vilkasta. Lisäksi toteutettiin yhteistyössä KSL Kansan Sivistystyön Liiton kanssa nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaidottomille suunnattua opetustoimintaa.

Pääkaupunkiseudulla instituutti näkyi ja kuului suurelle yleisölle erityisesti 30-vuotta täyttäneen Etnosoi!-festivaalin tapahtumissa, klubitoiminnan kautta sekä esimerkiksi Maailma Kylässä -tapahtumassa ja Etno Espa –konserttisarjan toteutuksen yhteydessä. Yhteistyössä Tampereella sijaitsevan Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa Maailman musiikin keskuksen toimintaa toteutui kautta Suomen. Maailman musiikin keskuksen konsertti- ja työpajatoiminta lapsille sekä erilaisille oppijoille erityisympäristöissä - yhdessä Uulun kaikenikäisille osanottajille suunniteltujen työpajojen kanssa - toteuttaa kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin tähtäävää valtakunnallista toimintaohjelmaa.

Etnosoi!-festivaali on huokeiden lipunhintojen, lukuisten ilmaistapahtumien sekä valtakunnallisten radiointien ansiosta matalan kynnyksen festivaali johon osallistuminen on yleisölle mahdollisimman helppoa. Etnosoi!n tapahtumat ulottuvat vuosittain myös muualle Suomeen. Yhteistoiminnassa Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa tapahtuma järjestetään vuosittain pienimuotoisena Tampereella. Instituutille kautta sen toimintahistorian tärkeän toiminnan alueen, kehitysyhteistyön saralla Suomen hallituksen vuonna 2015 toteuttama 43% leikkaus johti valitettavasti siihen että Maailman musiikin keskuksessa ei vuosina 2016-2017 ollut aktiivista kansainvälistä hanketta. Maailman musiikin keskus on kritisoinut leikkausta mm. Suomen musiikkineuvoston kanssa voimakkaasti. Seuraava hankeanomus jätetään vuoden 2018 hankehaussa.

Jaana-Maria Jukkara
toiminnanjohtaja