Erkki Pekkilä - ETNOMUSIKOLOGIA JA MAAILMANMUSIIKKI

Erkki Pekkilä - ETNOMUSIKOLOGIA JA MAAILMANMUSIIKKI kansi

Esseitä ja arvosteluja

(Helsinki 2006, 237 s.)

 ISSN 1235-6344 Maailman musiikin keskuksen julkaisuja 12
ISSN 0787-4294 Studia Musicologia Universitatis Helsingiensis XII

 Kiinnostus etnomusikologiaa ja maailmanmusiikkia kohtaan on jatkuvasti kasvanut. Suomalaisen etnomusikologiansynnystä ja kehityslinjoista on kuitenkin ollut vähän tietoa. Tämä kokoelma, joka sisältää Erkki Pekkilän etnomusikologiaan liittyviä kirjoituksia, korjaa puutetta. Esseet käsittelevät mediaetnomusikologiaa, postmodernismia, kansan-, ja maailmanmusiikkieja, tiedettä, tutkimuspolitiikkaa, etnomusikologian opetusta, alan suomalaisia väitöskirjoja ja kansainvälisyyttä. Kokoelma peilaa suomalaisen etnomusikologian kehitystä ja valaisee kirjoittajan ajatuksia ja toimintaa alalla.