Leijonan vaatteissa -blogi

Esittely

09.12.2015

LEIJONAN VAATTEISSA

Kuvia ja kertomuksia senegalilaisesta leijonatanssista

Leijonan vaatteissa on tiedettä ja taidetta yhdistävä projekti, jonka keskiössä on senegalilainen simb-leijonatanssiperinne. Simb-esityksissä yhdistyy musiikki, tanssi ja teatteri sekä näyttävät puvut ja kasvomaalaukset osittain ennalta harjoitelluksi ja osittain improvisoiduksi esityskokonaisuudeksi, jossa oma roolinsa on myös yleisöllä. Joskus esityksiin sisältyy vaarallisiakin temppuja kuten tulennielentää, lasinsiruissa tanssimista tai tulisilla hiilillä kävelyä. Päärooli on kuitenkin aina tanssilla ja sitä säestävillä rytmeillä ja lauluilla.

Projektin tavoitteena on dokumentoida ja tutkia simb-perinnettä Senegalissa yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden kanssa sekä selvittää sen historiaa ja merkityksiä nykykulttuurissa. Tavoitteena on avata näkökulmia siihen, miten taiteilijat tulkitsevat perinnettä tämän päivän urbaaneissa ympäristöissä ja miten nykypäivän mediakuvasto vaikuttaa tähän perinteiseen esitysmuotoon ja sen esittäjiin.

Projektin aineistot tuotetaan osallistavan etnografian keinoin, yhteistyössä senegalilaisten leijonatanssijoiden ja muusikoiden kanssa. Näin nostetaan esille esiintyjien näkemyksiä heidän omasta perinteestään. Aineistoa hyödynnetään tutkimustekstien lisäksi kangastaideteoksissa, valokuvissa ja dokumenttivideossa, jotka tuodaan esille laajemmalle yleisölle näyttelyn muodossa.

Blogissa raportoimme kaikille aiheesta kiinnostuneille projektin etenemisestä, alkaen kenttätyöstä Dakarissa vuodenvaihteessa 2015-16. Ensimmäinen versio näyttelystä ja videosta nähdään 18.–30.7.2016 Fest Afrika -festivaalilla Tampereella.

Kuva
Elina Seye
Elina Seye

Projektin toteuttajat:

Elina Seye on musiikin- ja tanssintutkija, joka väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen oppiaineessa joulukuussa 2014. Hänen väitöskirjansa Performing a Tradition in Music and Dance käsittelee senegalilaista sabar-perinnettä, tarkastellen erityisesti perinteen rakentumista sabar-tanssijuhlien sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Leijonan vaatteissa -projektin tutkimukselliset tavoitteet jatkavat väitöskirjassa käsiteltyjä teemoja perinteen, kulttuuristen arvojen ja sosiaalisten roolien rakentumisesta esityksen keinoin.

Elina on tehnyt kenttätyötä Senegalissa useissa jaksoissa vuodesta 2000 lähtien, jolloin hän keräsi aineistoa senegalilaista populaarimusiikkia käsittelevää graduaan varten. Senegal-aiheiden lisäksi hän on tehnyt tutkimusta myös afrikkalaisen musiikin ja tanssin kentästä Suomessa. Tutkimustyön ohella hän on toiminut opetustehtävissä useissa yliopistoissa.

Elinan mari.elina.seyePOISTA [at] gmail.com (sähköposti), Twitter, Instagram, Academia.edu

 

 

 

 

Kuva
Karoliina Halsti-Ndiaye
Karoliina Halsti-Ndiaye

Karoliina Halsti-Ndiaye on taiteen maisteri ja senegalilaisen sabar-tanssin ammattilainen. Hän on valmistunut Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, tekstiilitaiteen koulutusohjelmasta vuonna 2013 ja toimii nyt itsenäisenä suunnittelijana. Suunnittelun ohella Karoliina on tehnyt taiteellisia projekteja käyttäen tekniikkanaan pääasiallisesti painokangasta ja maalausta. Opinnäytteessään hän tutki painokankaan voimaa viestintävälineenä ja suunnitteli yhdessä senegalilaisten tyttöryhmien kanssa viestiviä painokankaita.

Karoliina on tehnyt Dakariin lukuisia  opintomatkoja tanssin saralla ja asunut Dakarissa pisimmillään 1,5 vuotta, jolloin hän tanssi paikallisessa ammattilaisryhmässä nimeltä Waato Siita. Hänellä on vahvat ja laajat kontaktit paikallisiin tanssijoihin ja muusikoihin erityisesti Dakarissa, jossa monet sabar-tanssin vaikuttajat ovat hänen opettajiaan, ystäviään tai työtovereitaan. Myös Suomessa Karoliina toimii tanssijana ja tanssinopettajana keskittyen erityisesti sabariin.

Karoliinan khalstiPOISTA [at] gmail.com (sähköposti), kotisivut, Instagram